Krundid

 

Kõrghaljastusega elamukrundid, 100% elamumaa. Detailplaneering on kehtestatud.

Ehitusõigused: Tulenevalt krundi suurusest on lubatud hoonete arv kinnistul 2-4 hoonet.

Maksimaalne korruselisus 2 korrust, kõrgus 8 m, lubatud katusekalle 30- 45 kraadi.

Teed on välja ehitatud ning üle antud vallale.

Elektriga liitumise võimalus kõikidele kinnistutele on tagatud olemasolevast alajaamast.

Veevarustus ja reovesi on võimalik lahendada igal kinnistul lokaalselt või

soovi korral koostöös naaberkinnistutega.

 

Täpsem info tasutud ja väljaehitatud liitumisega kruntide kohta – kliki krundi aadressil.