Krundid

SÜGISESED SOODUSHINNAD AINULT SEPTEMBRIS!!!

Kõrghaljastusega elamukrundid, 100% elamumaa. Detailplaneering on kehtestatud.

Ehitusõigused: Tulenevalt krundi suurusest on lubatud hoonete arv kinnistul 2-4 hoonet.

Maksimaalne korruselisus 2 korrust, kõrgus 8 m, lubatud katusekalle 30- 45 kraadi.

Teed on välja ehitatud ning üle antud vallale.

Elektriga liitumise võimalus kõikidele kinnistutele on tagatud olemasolevast alajaamast.

Võimalus on valida kinnistu, millel on 3 X 6 A elekriliitumine juba tehtud.

Veevarustus ja reovesi on võimalik lahendada igal kinnistul lokaalselt või

soovi korral koostöös naaberkinnistutega.

 

Täpsem info tasutud ja väljaehitatud liitumisega kruntide kohta – kliki krundi aadressil.